Disclaimer

Niets van de inhoud van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snowpepper.

Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie, de (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina’s die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Snowpepper


5
stars –
Leer echt slalomsnowboarden

Het slalomsnowboarden is geweldig in Snowworld Zoetermeer